Wappert de regenboogvlag in 2019 ook in Reimerswaal?

Vandaag 11 oktober is het Nationale Coming-Outdag. Deze dag wordt landelijk ondersteund door het kabinet en draait om de sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie. Deze dag wordt onder andere zichtbaar gemaakt door het kabinet, provincies en gemeenten die de regenboogvlag uithangen op 11 oktober. Helaas wappert deze vlag, symbool voor trots en diversiteit, in de gemeente Reimerswaal niet. Juist NU is dit hard nodig.

De VVD betreurt het dat de Gemeente Reimerswaal hier niet aan deelneemt. Juist NU is dit zo hard nodig: uit de Jeugdmonitor van het Zeeuws Planbureau blijkt dat de acceptatie onder Zeeuwse jongeren eerder afneemt dan verbetert. En erger nog Zeeuwse homoseksuele jongeren ervaren een slechtere gezondheid, denken vaker aan zelfdoding en zijn vaker slachtoffer van pesten dan landelijk gemiddeld.

De VVD vindt het belangrijk dat gemeente Reimerswaal uitdraagt dat we een samenleving willen zijn waarin het niet uitmaakt wat je leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenleving, talenten of beperkingen zijn.

In het kader van dit streven dienen we juist vandaag op 11 oktober, Nationale Coming-Out dag, een motie in. Met de motie vragen wij het college, om ,in de toekomst op 11 oktober (Coming-Outdag), het hijsen van de regenboogvlag op te nemen in het vlagprotocol van de gemeente Reimerswaal.

Met het opnemen van de regenboogvlag in het vlagprotocol van de gemeente Reimerswaal wordt ieder jaar opnieuw het signaal afgegeven dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zich veilig en geaccepteerd moet kunnen voelen. De vlag is een zichtbare ondersteuning van de gemeente voor een inclusieve samenleving en de verdere ontwikkeling daarvan, maar ook een boodschap aan alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om zich daarvoor in te zetten.

Natuurlijk is het hijsen van een vlag niet de enige activiteit die moet plaatsvinden om een inclusievere samenleving te bewerkstelligen. Wij zien de handeling dan ook als een startpunt.

VVD Reimerswaal