Vaccinatiegraad in Reimerswaal onveilig: Wat doet de gemeente?

Uit diverse publicaties blijkt dat de vaccinatiegraad in Reimerswaal het laagste is in Zeeland, ver onder de "veilige" norm. De VVD vindt de veiligheid van onze inwoners van essentieel belang.

Overheden hebben hierin verantwoordelijkheden en de rol van de gemeente wordt  vanaf 2019 groter. Reden voor de VVD om hierover vragen te stellen aan het college. 

In het verleden is men erin geslaagd om ernstige en soms dodelijke ziekten uit te bannen. Nu lopen kinderen, zeker in de gemeente Reimerswaal, een steeds groter gevaar om deze ernstige ziekten, met evenzeer ernstige complicaties, alsnog op te lopen. Uiterst zorgelijk. Wij erkennen de lichamelijke integriteit en de gewetensvrijheid van een persoon. Echter, de algehele volksgezondheid, met name van kinderen, loopt gevaar en daar maken wij ons zorgen over. 

 
Naast de keuze om niet te vaccineren op religieuze gronden, wordt het aandeel niet-vaccineren op basis van vermeende negatieve effecten van vaccineren, steeds groter. Uit onderzoek blijkt dat ouders die niet vaccineren, kennisvragen veelal niet correct beantwoorden. Dit in tegenstelling tot ouders die wel vaccineren: zij hebben significant meer kennisvragen goed.

De spookverhalen op sociale media lijken een eigen leven te gaan leiden. Al met al is kennisverbetering en juiste informatievoorziening erg belangrijk om de kans te vergroten dat ouders hun kinderen laten inenten.  


Ook landelijk zet de VVD zich in voor een veilige leefomgeving voor onze kinderen: Klaas Dijkhoff over vaccinatie