Bedrijvigheid zorgt voor een goed draaiende economie in Reimerswaal

De bedrijventerreinen in Reimerswaal ontwikkelen zich gestaag en daar is de VVD blij mee. Ontwikkeling van bedrijven zorgt voor werkgelegenheid en een goed draaiende economie. Een direct gevolg is dat er nieuwe uitdagingen ontstaan.

© Izak Vogelaar

De invulling van bedrijventerrein Olzendpolder loopt als een speer. Er is veel belangstelling van ondernemers om zich daar te vestigen. De bouw van een coldstore op Olzendepolder in combinatie met de enorme opgang van bedrijven, die op hun beurt weer derden bevoorraden met verse en diepgevroren vlees- en visproducten, heeft ferme uitbreiding van werkgelegenheid en uitbreidingsbehoefte van die bedrijven tot gevolg.

De logistieke druk neemt toe en een nieuwe ontsluiting van bedrijventerrein Olzendepolder, gecombineerd met de afname van de vrachtwagenbewegingen over de Molendijk heeft voor de VVD een hoge prioriteit.

Bedrijventerrein “de Poort”in Rilland blijft achter in ontwikkeling. Bezien moet worden of daar met een andere benadering meer interesse voor gekweekt kan worden. Op bedrijventerrein Nishoek is geen grond meer beschikbaar. Daar moet op korte termijn worden gewerkt aan een uitbreiding.

In het verleden is gekozen om niet bij elke kern een bedrijventerrein aan te leggen. Naar aard en schaal van de kernen is dat ook niet noodzakelijk. Wel wenst de VVD meer ruimte te bieden voor het ontwikkelen van woon-werkkavels aan de rand van de kernen op daartoe geschikte locaties.  Dat kunnen broedplaatsen worden voor  nieuwe dynamische startende ondernemingen.