Aquacultuur verdient een gunstig klimaat, wat doet de VVD hieraan?

Er is zorg voor onvoldoende beschikbaarheid van percelen om een kwalitatief goede mosselproductie op gang te houden. Er is voortdurend sprake van een afweging van belangen voor de functie natuur en visserij. De VVD bepleit steeds een gelijke waardering voor beide functies. In goed onderling overleg met de natuurorganisaties moet dit ook in de toekomst kunnen worden gewaarborgd.

De gemeente moet daarin een stevige ondersteunende rol spelen via deelname in het Nationaal Park Oosterschelde en Bestuurlijk Overleg Oosterschelde. Onderzoek naar bedreigingen voor de mossel- en oesterkweek hebben de steun van de VVD. De gemeente heeft daarin ook haar bijdrage geleverd o.a. door zich hard te maken voor continuering van de aanwezigheid van Wageningen Marine Research(voorheen Imares) in Yerseke.

Zorgelijk is de ontwikkeling met betrekking tot de pulskorvisserij. Deze duurzame methode van visserij wordt op Europees niveau ter discussie gesteld. De motieven lijken meer te worden ingegeven door het opzetten van een beschermingsconstructie van de eigen visserij door onze zogenaamde partners in Europa. Via provinciale en nationale overlegorganen, waarin Reimerswaal vertegenwoordigd is, wordt druk uitgeoefend en vindt er een lobby plaats richting Europa om het beleid in de goede richting te kunnen duwen. Ook al hebben we maar één pulskorvisser in onze gemeente, de VVD wil dat de gemeente zich hard maakt in de overlegorganen voor voortzetting van deze duurzame methode van visserij.

Er is belangstelling vanuit de kreeftensector voor vestiging van een kreeftenveiling annex educatieve beleving. De VVD ondersteunt dit initiatief graag en ziet dat als een goede aanvulling in de range van aanbod van aquaproducten, maar ook als aanvulling op het toeristisch aanbod. 

Zet cookies aan om de video te tonen.