Niet stemmen = kiezen voor de SGP

Dat klinkt raar, maar is wel waar! SGP-stemmers staan bekend om hun hoge opkomst bij verkiezingen. Vooral bij het waterschap is dat duidelijk te zien. Stel dat SGP-kiezers allemaal gaan stemmen, dan heeft dit tot gevolg dat de partij oververtegenwoordigd is in zowel waterschap als gemeenteraad. Nu denkt u: als ik niet ga stemmen, kan ik toch ook niet op de SGP stemmen?

© Izak Vogelaar

Op zichzelf is dat waar. Maar als 28% van de Reimerswaalse kiezers niet gaat stemmen, dan heeft de SGP een groter aandeel in de te verdelen plekken. Hun achterban brengt wel trouw een stem uit, wat de partij bijna op voorhand een meerderheid in de gemeenteraad geeft. Hoe meer stemmen, hoe meer zetels immers. Hoe groter het aantal thuisblijvers, hoe groter de macht van een partij die trouwe kiezers heeft. Wat ook bewijst dat trouw kiezersgedrag lonend is! Benieuwd hoe dat precies zit?

Het aantal uitgebrachte stemmen bepaalt de verdeling van de raadszetels. Als voorbeeld dient de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 met een opkomst van 72,11 %. Bij de verkiezing zijn 11.634 geldige stemmen uitgebracht. De kiesdeler was 612.316 (namelijk 11.634 stemmen gedeeld door 19 te verdelen zetels).

(Hoe werkt de verdeling van stemmen? Het aantal stemmen voor een partij wordt gedeeld door de kiesdeler. In het geval van SGP: 4051/612,316 = 6). 

In totaal konden er 16.222 stemmen worden uitgebracht. Een aantal daarvan is blanco of ongeldig. Dat zouden er bij 100% opkomst ongeveer 82 zijn. Dat betekent 16.140 geldige stemmen met een kiesdeler van 849,47 (namelijk 16.140 stemmen gedeeld door 19 zetels).

Als iedereen in Reimerswaal wél gestemd zou hebben en de thuisblijvers zouden netjes volgens de uitgebrachte stemmen over alle partijen, met uitzondering van de SGP, verdeeld worden, dan was de uitslag als volgt geweest zijn:

(Hoe werkt de verdeling van stemmen? Het aantal stemmen voor een partij wordt gedeeld door de kiesdeler. In het geval van SGP nu: 4051/849,47 = 4). 

Dat geeft een volkomen ander beeld. Er is sprake van een bredere spreiding van het aantal zetels. De twee grootste partijen hebben niet de meerderheid. Er zijn meer wisselende meerderheden mogelijk.

Het verschil is duidelijk. Niet stemmen is indirect een stem voor de SGP. Willen we een verdeling die recht doet aan een evenredige vertegenwoordiging van de Reimerswaalse bevolking in de gemeenteraad? Dan is het van belang dat de opkomst zo hoog mogelijk is.

Een opkomst van 100% is ideaal. Alles wat lager is, speelt de SGP in de kaart. Thuisblijvers zijn hierdoor kiezersvoer voor de SGP.

Vindt u ook dat de SGP zoveel te vertellen heeft in ReimerswaalBlijf dan vooral niet thuis op 21 maart! Breng uw stem uit