Wethouder Izak Vogelaar blikt terug .......

Voor het eerst in de historie van Reimerswaal was VVD in het College van B. en W. vertegenwoordigd. Izak Vogelaar werd wethouder namens de VVD met de portefeuille Economie, Visserij, Natuur, Sport en Cultuur, Vergunningverlening en Handhaving Milieu, Accomodatiebeheer, Recreatie en Toerisme. In die portefeuille zaten nog een aantal lastige dossiers met een vooraf bepaalde bezuinigingstaakstelling:

© Izak Vogelaar - Wethouder ...

  • De transformatie van de bibliotheek Reimerswaal (€170.000,-)
  • Meer transparantie in afspraken met dorpshuizen en bezuiniging op de dorpshuizenfunctie (50.000,-)
  • Een dekkingspercentage van 20% zijnde een verdubbeling van de bijdrage voor veldsportaccommodaties (€15.000,-)
  • een bezuiniging op het zwembad (€50.000,-)
  • een bezuiniging op gemeentelijke gebouwen (€175.000,-).

Dat waren opdrachten waar de gemeenteraad in 2011 toe had besloten met als eis deze bezuinigingen uiterlijk in 2015 in te laten gaan. Bij de start in 2014 was van deze bezuinigingsopdracht nog niets ingevuld. Diverse pogingen om uitgangspunten voor nieuw beleid te bepalen waren gesneuveld. Een stevige uitdaging!

Aan het eind van de periode is veel gerealiseerd uiteraard met instemming van de gemeenteraad. De bibliotheekvoorziening is er nog in elke kern, maar dan wel in afgeslankte vorm met één centrale vestiging in Kruiningen. Inclusief een verschuiving van kosten voor taalachterstandbeleid een bezuiniging van ongeveer €135.000, -.

Voor de dorpshuizen is een eenduidige bruikleenovereenkomst vastgesteld, en zijn de contracten met elkaar in overeenstemming. Door verplaatsing in Yerseke van activiteiten elders naar het MFC “te Haere” is ongeveer €30.000,- bezuinigd. O.a. BachtenVaete, bibliotheek Yerseke, gebouw Groene Kruisstraat Waarde, gedeelte Wiekslag Rilland is verkocht. Daarmee is door de bezuiniging op kapitaallasten en meerjaren onderhoud kosten van genoemde verkochte gebouwen ook die doelstelling vrijwel bereikt.

Voor het zwembad ligt er een voorstel klaar waarin voor € 753.000,- gerenoveerd wordt, zodat het weer tijden mee kan. Het College van B. en W. heeft inmiddels dit voorstel omarmd en het is nu aan de gemeenteraad hierover te beslissen. Met vernieuwing van installaties en verduurzaming wordt volgens de begroting €50.000,- aan exploitatiekosten gerealiseerd. Daarvan is al ongeveer 14.000,- per direct bezuinigd door een nieuw energiecontract.

Diverse sportvelden en tenniscomplexen zijn de afgelopen periode gerenoveerd. Tevens is de kleedaccommodatie van v.v. Hansweert compleet vernieuwd. Op korte termijn is v.v. Kruiningen aan de beurt. Met de voetbal- en korfbalverenigingen is een nieuw beleid overeengekomen. De meerkosten voor accommodatiehuur konden worden terugverdiend door meer zelfwerkzaamheid te verrichten op het gebied van onderhoud. Afspraken over wie, waarvoor verantwoordelijk is over onderhoud gebouwen en velden, zijn voor alle verenigingen hetzelfde geworden. Eén en ander is tijdens de gesprekken met de verenigingen voortdurend bijgesteld c.q. aangepast. De taakstelling is ingevuld.

Er is een start gemaakt met een beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten op de agrarische bedrijven t.b.v. piekwerkzaamheden in die sector. Gesprekken met bedrijven in die sector zijn aanleiding om nog eens goed de planvorming tegen het licht te houden en i.o.m.  hen die arbeidsmigranten huisvesten en de ZLTO tot een goede en werkbare oplossing te komen.

In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling in Yerseke. O.a. over ruimte voor recreatieve en culinaire beleving aan de Havendijk, maar ook de bouw van een nieuwe kerk in Deurloohoek.  Zowel in het College als in de gemeenteraad heeft de VVD dit standpunt gesteund. M.b.t. de bouw van de kerk heeft fractievoorzitter Thea Laban een voorbehoud gemaakt op basis van prognose van de verkeersafwikkeling, die zij niet deelt.

De oesterputten hebben een beperkt ruimere recreatieve en horeca ontwikkelfunctie gekregen. De totstandkoming van enkele oesterproeverijen heeft tot een enorme toevloed van dagrecreanten geleid. Wij zijn enigszins overdonderd door het succes daarvan, maar Yerseke vaart er wel bij. Dat dwingt ons tot een verbetering van parkeermogelijkheden, zorgvuldige afstemming en afwikkeling van woon-, werk- en recreatieverkeer alsook voetgangersbewegingen op de Havendijk. Dat traject is in gang gezet en zal komende periode haar vervolg krijgen.

In Hansweert zijn we zo ver gekomen, dat er een strandje kan worden aangelegd. Mogelijk kan dat in 2018 nog gerealiseerd worden.

De VVD is afgeweken van het coalitiestandpunt inzake de subsidieverlening aan Podium Reimerswaal. De veranderde omstandigheden binnen het stichtingsbestuur en de hernieuwde aanpak waren voor de VVD op basis van voortschrijdend inzicht voldoende argumenten om tot een ander standpunt te komen.

De VVD heeft de samenwerking met SGP en CDA als positief maar vooral ook constructief voor Reimerswaal ervaren. De VVD gaat ook voor de komende periode voor deelname in het College en het aanvaarden van bestuursverantwoordelijkheid.