Raadvergadering oktober: De VVD gaat voor nieuw economisch beleid

Reimerswaal staat er financieel goed voor en na vele jaren bezuinigen lijkt er licht aan de horizon. De VVD wil een nieuw economisch beleid, waarbij bestemmingsreserves en voorzieningen kritisch bekeken worden. Een subamendement van Leefbaar Reimerswaal resulteert erin dat Podium Reimerswaal geen extra subsidie krijgt.

In de raadsvergaderingen van oktober is de programmabegroting van 2018 -2021 aan de orde geweest. Omdat dit de financiële achilleshiel is van het beleid, een belangrijk jaarlijks terugkerend onderwerp. Reimerswaal staat er goed voor en na vele jaren bezuinigen lijkt er nu wat licht aan de horizon. De komende vier jaar wordt er een overschot verwacht. Over het algemeen zijn we tevreden over de begroting en hebben daarmee dan ook ingestemd.


De VVD heeft aangekondigd om een nieuw economisch beleid te gaan ontwikkelen, maar daar kregen we nog geen ruimte voor. Dat wordt een taak voor de volgende raad, als de kadernota aan de orde komt. Ook het voorstel om alle bestemmingsreserves en voorzieningen kritisch te bekijken op hoogte en noodzaak wordt doorgeschoven naar 2018. Deze “potjes” vertegenwoordigen een waarde van ruim 37 miljoen EURO. Volgens de VVD zijn er gelden die vrijgemaakt kunnen worden om nieuw beleid mogelijk te maken.


Een smet op vergadering was dat Leefbaar Reimerswaal met een subamendement kwam om te bereiken dat Podium Reimerswaal uiteindelijk geen extra subsidie zou krijgen en dat lukte. Samen met SGP en ChristenUnie stemde Leefbaar Reimerswaal tegen het amendement van de PvdA, die voor Podium Reimerswaal een sluitende begroting had voorgesteld, en hielp deze partijen daarmee aan een meerderheid. Een hardwerkend bestuur die cultuur naar Reimerswaal brengt werd voor de tweede keer in vier jaar slachtoffer van de grillen van de onbetrouwbare leider van deze partij.